Resilent Seated Gate Valves

Van cổng UL/FM lá van bọc cao su
Van cổng UL/FM lá van bọc cao su
Van cổng UL/FM lá van bọc cao su
Van cổng UL/FM lá van bọc cao su
Specifications
Mã Hàng
Product Code
FRHX-A1 - FRHX-10/16 - FNCX-A1 - FNCX-10/16
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 -DN150-DN200 - DN250 - DN300
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
AWWA C509-C606-C515FM/UL ISO 7259
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC