Reducing Valve Fire Hydrant

Van góc kèm giảm áp pccc
Van góc kèm giảm áp pccc
Specifications
Mã Hàng
Product Code
FHPA
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN65
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993- BS 5041
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Ren/ Ngàm
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
16 bar/ 20bar
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ºC ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ thống Pccc