NẮP BÊ HÈ TRỌNG TẢI 12 TẤN, 4 NẮP CÁNH LOẠI NHỎ

NẮP BÊ HÈ TRỌNG TẢI 12 TẤN, 4 NẮP CÁNH LOẠI NHỎ
NẮP BÊ HÈ TRỌNG TẢI 12 TẤN, 4 NẮP CÁNH LOẠI NHỎ
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow