Van một chiều đồng lá lật nối ren

Van một chiều đồng lá lật nối ren
Van một chiều đồng lá lật nối ren
Van một chiều đồng lá lật nối ren
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
SWBT
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Max 120ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn