Van xả áp / an toàn

Van xả áp / an toàn
Van xả áp / an toàn
Van xả áp / an toàn
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
H500
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250- DN300- DN350- DN400
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS 5163-2
BS EN 7074-5
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10/PN16JIS 10K/16KANSI 125-LB
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ Thống Nước