Van Cổng Lá Van Bọc Cao Su (Mới)

Van Cổng Lá Van Bọc Cao Su (Mới)
Van Cổng Lá Van Bọc Cao Su (Mới)
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
GVHX-GVCX
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN300
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS 5163-1, BS EN 1074-1
AWWA C509
ISO 7259
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ Thống Nước