Van góc kèm giảm áp pccc

Van góc kèm giảm áp pccc
Van góc kèm giảm áp pccc
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
FHPA
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN65
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993- BS 5041
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Ren/ Ngàm
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
16 bar/ 20bar
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ºC ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ thống Pccc