Van xả khí kép

Van xả khí kép
Van xả khí kép
Van xả khí kép
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
ARCX
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS EN 1074-4
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow