Underground Type Fire Hydrant

Trụ cấp nước PCCC âm
Trụ cấp nước PCCC âm
Trụ cấp nước PCCC âm
Specifications
Mã Hàng
Product Code
FHUS
Kích Thước
Size Range
DN80-DN100-DN150
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739 1993 - TCVN 6379 1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BS 4504-DIN 2632- DIN 2633
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10-PN16
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10℃ ~ 80℃
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ thống PCCC