Brass Garden Taps Valve

Van vòi đồng tưới vườn
Van vòi đồng tưới vườn
Van vòi đồng tưới vườn
Specifications
Mã Hàng
Product Code
GTLT
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Max 90ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn