Outdoor Fire Hydrant

Van PCCC ngoài trời
Van PCCC ngoài trời
Van PCCC ngoài trời
Van PCCC ngoài trời
Specifications
Mã Hàng
Product Code
TFHA
Kích Thước
Size Range
DN100-DN125-DN150-DN200
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993
TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10/PN16
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC