Brass Ball Valve Screwed End

Van bi đồng tay gạt nối ren
Van bi đồng tay gạt nối ren
Van bi đồng tay gạt nối ren
Specifications
Mã Hàng
Product Code
BALT
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Max 120 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn