Foot Valve

Van hút
Van hút
Van hút
Van hút
Specifications
Mã Hàng
Product Code
SFVX
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN600
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS EN 1074-3
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow