Twin Sphere Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su hai cầu
Khớp nối mềm cao su hai cầu
Specifications
Mã Hàng
Product Code
TSEJ
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250- DN300
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn