Motorized Operated Gate Valve

Van cổng động cơ điện
Van cổng động cơ điện
Specifications
Mã Hàng
Product Code
EMD
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN200 - DN250 - DN300- DN350- DN400- DN500- DN600
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS 5163-1, BS EN 1074-1AWWA C509ISO 7259
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
MẶT BÍCH / FLANGE
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow