NẮP HỐ GA - NẮP BỂ ĐƯỜNG, GANG CẦU, TẢI TRỌNG 60 TẤN, 4 NẮP CÁNH LỚN

NẮP HỐ GA – NẮP BỂ ĐƯỜNG, GANG CẦU, TẢI TRỌNG 60 TẤN, 4 NẮP CÁNH LỚN

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shinyi/domains/shinyi.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/single-product.php on line 37
Specifications
Mã Hàng
Product Code
C-NBGC-600150075
Kích Thước
Size Range
1500X750X120 - 1660X950X120
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow

SAME PRODUCTS