NẮP BỂ ĐƯỜNG, GANG C CẦU, TẢI TRỌNG 60 TẤN, 4 NẮP CÁNH LƠN

NẮP BỂ ĐƯỜNG, GANG C CẦU, TẢI TRỌNG 60 TẤN, 4 NẮP CÁNH LƠN
NẮP BỂ ĐƯỜNG, GANG C CẦU, TẢI TRỌNG 60 TẤN, 4 NẮP CÁNH LƠN
Specifications
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow