Pressure Reducing Valve

Van giảm áp
Van giảm áp
Van giảm áp
Van giảm áp
Specifications
Mã Hàng
Product Code
H200
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250- DN300- DN350- DN400
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS EN 1074-5BS 5163-2
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
NƯỚC SẠCH