Fire Hydrants

Trụ cấp nước PCCC
Trụ cấp nước PCCC
Trụ cấp nước PCCC
Specifications
Mã Hàng
Product Code
FHDH - FHDF
Kích Thước
Size Range
DN100- DN125- DN150
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993
TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10/PN16
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC