Spherical Rubber Expansion Joint

Khớp nối mềm cao su
Khớp nối mềm cao su
Khớp nối mềm cao su
Specifications
Mã Hàng
Product Code
SREJ
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250- DN300- DN350- DN400
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ASTM
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow