NẮP BỂ CÁP ĐƯỜNG GANG CẦU, TRỌNG TẢI 40 TẤN, 6 NẮP CÁNH

NẮP BỂ CÁP ĐƯỜNG GANG CẦU, TRỌNG TẢI 40 TẤN, 6 NẮP CÁNH
NẮP BỂ CÁP ĐƯỜNG GANG CẦU, TRỌNG TẢI 40 TẤN, 6 NẮP CÁNH
Specifications
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow