Indoor Fire Hydrant

Van góc PCCC
Van góc PCCC
Van góc PCCC
Van góc PCCC
Specifications
Mã Hàng
Product Code
FHIA - FHBA
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN65
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993
TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10/PN16
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn