Van xả khí đơn

Van xả khí đơn
Van xả khí đơn
Van xả khí đơn
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
ARVT
Kích Thước
Size Range
DN15-DN20-DN25
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS EN 1074-4
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10/PN16
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow