CÚT NỐI GIẢM FF

CÚT NỐI GIẢM FF
CÚT NỐI GIẢM FF
CÚT NỐI GIẢM FF
CÚT NỐI GIẢM FF
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
G-FF-1611
Kích Thước
Size Range
DN100 - DN450
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow