NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP

NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP
NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP
NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP
NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP
NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP
NẮP HỘP VAN – VAN CÔNG NGHIỆP
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
RVBC - RVBS
Kích Thước
Size Range
Ø128 - Ø167
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531 : 2009
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow