Nắp hộp van

Nắp hộp van
Nắp hộp van
Nắp hộp van
Nắp hộp van
Nắp hộp van
Nắp hộp van
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
RVBC
Kích Thước
Size Range
Ø128 - Ø167
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531 : 2009
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow