BULONG ĐAI ỐC

BULONG ĐAI ỐC
BULONG ĐAI ỐC
BULONG ĐAI ỐC
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
M16 - M30
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow