Cuộn vòi lăng phun PCCC

Cuộn vòi lăng phun PCCC
Cuộn vòi lăng phun PCCC
Cuộn vòi lăng phun PCCC
Cuộn vòi lăng phun PCCC
Cuộn vòi lăng phun PCCC
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
FFWH-0050-20-1.6-FFWH-0065-20-1.6
Kích Thước
Size Range
20±02
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5740 2009 -TCVN 5740 2009
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow