Cuộn Vòi Chữa Cháy

Cuộn Vòi Chữa Cháy
Cuộn Vòi Chữa Cháy
Cuộn Vòi Chữa Cháy
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
FFWH-0050-20-1.6-FFWH-0065-20-1.6
Kích Thước
Size Range
20±02
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5740 2009 -TCVN 5740 2009
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow