ĐẦU PHUN HỞ

ĐẦU PHUN HỞ
ĐẦU PHUN HỞ
ĐẦU PHUN HỞ
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
DSNO-0015-1/DSNO-0020-2
Kích Thước
Size Range
Tùy chỉnh - Option
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 6305-1 - TCVN 6305-1
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow