KHỚP NỐI ĐẦU F ỐNG HDPE – MECHANICAL JOINT K TYPE

KHỚP NỐI ĐẦU F ỐNG HDPE – MECHANICAL JOINT K TYPE
KHỚP NỐI ĐẦU F ỐNG HDPE – MECHANICAL JOINT K TYPE
KHỚP NỐI ĐẦU F ỐNG HDPE – MECHANICAL JOINT K TYPE
KHỚP NỐI ĐẦU F ỐNG HDPE – MECHANICAL JOINT K TYPE
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531 - ISO 4633-2002
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow