Van cửa đồng nối ren

Van cửa đồng nối ren
Van cửa đồng nối ren
Van cửa đồng nối ren
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
RVHT
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Max 1200 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn