NẮP HỐ GA – NẮP BỂ CÁP ĐƯỜNG

NẮP HỐ GA – NẮP BỂ CÁP ĐƯỜNG
NẮP HỐ GA – NẮP BỂ CÁP ĐƯỜNG
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
C-NBGC-400225075
Kích Thước
Size Range
2250x750x120 - 2415x950x120
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow