ĐẦU PHUN KÍN SPINKLER

ĐẦU PHUN KÍN SPINKLER
ĐẦU PHUN KÍN SPINKLER
ĐẦU PHUN KÍN SPINKLER
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
SFSU-15-68-1/SFSP-15-68-1/SFSU-20-68-2/SFSP-20-68-2
Kích Thước
Size Range
Tùy chỉnh - Option
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 6305-1
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
68±5%
Môi Trường Làm Việc
Working Flow