VAN PCCC NGOÀI TRỜI – OUTDOOR FIRE HYDRANT

VAN PCCC NGOÀI TRỜI – OUTDOOR FIRE HYDRANT
VAN PCCC NGOÀI TRỜI – OUTDOOR FIRE HYDRANT
VAN PCCC NGOÀI TRỜI – OUTDOOR FIRE HYDRANT
VAN PCCC NGOÀI TRỜI – OUTDOOR FIRE HYDRANT
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
TFHA
Kích Thước
Size Range
DN100
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993
TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BS 4504/DIN 2632/DIN 2633: PN10, PN16
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
16 bar - 20 bar - Tùy chọn/Option
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10ºC ~ 80ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC/FIRE FIGHTING SYSTEMS