VAN GÓC CHỮA CHÁY

VAN GÓC CHỮA CHÁY
VAN GÓC CHỮA CHÁY
VAN GÓC CHỮA CHÁY
VAN GÓC CHỮA CHÁY
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
FHIA - FHBA
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN65
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993
TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
REN/THREADED
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
16 bar - 20 bar - Tùy chọn/Option
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10ºC ~ 80ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC/FIRE FIGHTING SYSTEMS