LĂNG PHUN CHỮA CHÁY

LĂNG PHUN CHỮA CHÁY
LĂNG PHUN CHỮA CHÁY
LĂNG PHUN CHỮA CHÁY
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
NZWH-0050-1.6 - NZWH-0065-1.6
Kích Thước
Size Range
DN50/13 - DN65/19
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow