Khớp nối mềm cao su hai cầu

Khớp nối mềm cao su hai cầu
Khớp nối mềm cao su hai cầu
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
TSEJ
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250- DN300
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn