TRỤ CẤP NƯỚC PCCC ÂM – UNDERGROUND TYPE FIRE HYDRANT

TRỤ CẤP NƯỚC PCCC ÂM – UNDERGROUND TYPE FIRE HYDRANT
TRỤ CẤP NƯỚC PCCC ÂM – UNDERGROUND TYPE FIRE HYDRANT
TRỤ CẤP NƯỚC PCCC ÂM – UNDERGROUND TYPE FIRE HYDRANT
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
FHUS
Kích Thước
Size Range
DN80 - DN100 - DN150
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739-1993 - TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BS 4504/DIN 2632/DIN 2633: PN10, PN16
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
16 bar - 20 bar - Tùy chọn/Option
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10℃ ~ 80℃
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC/FIRE FIGHTING SYSTEMS