Trụ cấp nước PCCC âm

Trụ cấp nước PCCC âm
Trụ cấp nước PCCC âm
Trụ cấp nước PCCC âm
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
FHUS
Kích Thước
Size Range
DN80-DN100-DN150
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
TCVN 5739 1993 - TCVN 6379 1998
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BS 4504-DIN 2632- DIN 2633
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN10-PN16
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10℃ ~ 80℃
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ thống PCCC