NẮP HỐ GA – NẮP BỂ HÈ TRỌNG TẢI 12 TẤN, 4 NẮP CÁNH LOẠI LỚN

NẮP HỐ GA – NẮP BỂ HÈ TRỌNG TẢI 12 TẤN, 4 NẮP CÁNH LOẠI LỚN
NẮP HỐ GA – NẮP BỂ HÈ TRỌNG TẢI 12 TẤN, 4 NẮP CÁNH LOẠI LỚN
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
C-NBGC-120140070
Kích Thước
Size Range
1400x700x80 - 1593x884x80
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow