BÙ MANCHON BE – FLANGE SOCKET

BÙ MANCHON BE – FLANGE SOCKET
BÙ MANCHON BE – FLANGE SOCKET
BÙ MANCHON BE – FLANGE SOCKET
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
DN80 - DN500
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BULONG
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow