CÚT NỐI GIẢM BB – DOUBLE FLANGED TAPER

CÚT NỐI GIẢM BB – DOUBLE FLANGED TAPER
CÚT NỐI GIẢM BB – DOUBLE FLANGED TAPER
CÚT NỐI GIẢM BB – DOUBLE FLANGED TAPER
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
G-BB-1008-10
Kích Thước
Size Range
DN100 - DN1200
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BULONG
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow