VAN BI – VAN BI ĐỒNG TAY GẠT – BRASS BALL VALVE

VAN BI – VAN BI ĐỒNG TAY GẠT – BRASS BALL VALVE
VAN BI – VAN BI ĐỒNG TAY GẠT – BRASS BALL VALVE
VAN BI – VAN BI ĐỒNG TAY GẠT – BRASS BALL VALVE
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
BALT
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS 21 - ISO 228-1-2000
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Max 120ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
NƯỚC SẠCH/FRESH WATER