MỐI NỐI MỀM – COLLARS

MỐI NỐI MỀM – COLLARS
MỐI NỐI MỀM – COLLARS
MỐI NỐI MỀM – COLLARS
MỐI NỐI MỀM – COLLARS
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
MNM-10
Kích Thước
Size Range
DN80 - DN800
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow