VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT

VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT
VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT
VAN MỘT CHIỀU ĐỒNG LÁ LẬT
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
SWBT
Kích Thước
Size Range
Tùy chọn - Option
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 228-1-2000
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BS 21
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Max 120ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
NƯỚC SẠCH/FRESH WATER