THÀNH TỰU CÔNG TY

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển. Uy tín và năng lực của Shin Yi được vinh danh trên trường quốc tế và là biểu tượng niềm tin đi lên bền vững của đất nước trong thế kỷ 21 trên phạm vi toàn cầu.

Shin Yi có hệ thống các công ty thành viên, chi nhánh trên nhiều tỉnh thành, tạo môi trường làm việc lý tưởng cho hàng nghìn con người có tài năng chuyên sâu và dày dạn kinh nghiệm. Bộ máy quản trị và điều hành của Shin Yi bao gồm những cá nhân xuất sắc, hội tụ những phẩm chất hiện đại của nhà quản lý xuất sắc và hoạch định chiến lược kinh doanh đa quốc gia, mang tầm nhìn dài hạn và bền vững, mang khát vọng nâng tầm thương hiệu vượt xa khỏi lãnh thổ Việt Nam ra thị trường toàn cầu.