NẮP BỂ CÁP HÈ – NẮP HỐ GA

NẮP BỂ CÁP HÈ – NẮP HỐ GA
NẮP BỂ CÁP HÈ – NẮP HỐ GA
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
C-NBGC-120106070
Kích Thước
Size Range
1060x700x80 - 1255x884x80
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow