Van bướm tín hiệu

Van bướm tín hiệu
Van bướm tín hiệu
Van bướm tín hiệu
Van bướm tín hiệu
Van bướm tín hiệu
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
WBSS
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN300
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS 5155
API 609
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
HỆ THỐNG PCCC