Khớp nối mềm cao su

Khớp nối mềm cao su
Khớp nối mềm cao su
Khớp nối mềm cao su
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
SREJ
Kích Thước
Size Range
DN50- DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250- DN300- DN350- DN400
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ASTM
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow