ĐAI KHỞI THỦY HDPE

ĐAI KHỞI THỦY HDPE
ĐAI KHỞI THỦY HDPE
ĐAI KHỞI THỦY HDPE
ĐAI KHỞI THỦY HDPE
ĐAI KHỞI THỦY HDPE
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
DKT-10-3/4
Kích Thước
Size Range
DN63 - DN200
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow