ĐỊNH HƯỚNG

“Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty, đưa Công ty CP Van Shin Yi thành một doanh nghiệp mạnh trong sản xuất, sáng tạo trong thiết kế, lấy chất lượng công trình làm thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì và phát triển các dịch vụ, sản phẩm được coi là thế mạnh của doanh nghiệp. Tiếp thu và học hỏi những xu thế mới trong thiết kế mới trong thi công tạo ra những bước phát triển tiềm năng nhằm phục vụ nhiều hơn nữa các đối tượng khách hàng.”

Tầm nhìn vươn xa

 • Tái cơ cấu tổ chức, tìm kiếm các cá nhân giỏi các bộ môn nhằm xây dựng bộ khung chính ổn định và chuyên nghiệp.
 • Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân những nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức.
 • Thiết lập quan hệ với các chủ đầu tư lớn để được tham gia các dự án lớn nhằm khẳng định vị thế của công ty trên thị trường.
 • Xây dựng thương hiệu Việt Nam chất lượng cao và quảng bá hình ảnh công ty ra công chúng.

Mục tiêu phát triển

 • Phát triển “Chất lượng – Uy tín” là mục tiêu lâu dài của Công ty
 • Xây dựng thành công những công trình đúng theo tâm niệm của “nhà thiết kế” và phù hợp với mong muốn của chủ đầu tư.
 • Hệ thống dịch vụ tư vấn và dịch vụ sau bán hàng: Thông qua đội ngũ nhân viên và sự cộng tác của các thành viên, Công ty có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện các chương trình tiếp cận, tư vấn và triển khai hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng tại các tỉnh/thành phố.
 • Tiếp tục đưa công ty phát triển theo hướng “Bền vững – Kinh tế – Công năng – Thẩm mỹ”, góp phần vào công cuộc phát triển hiện đại của đất nước.

CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

Dựa trên những mong muốn và định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, Công ty đề ra những chiến lược mở rộng và phát triển, cụ thể như sau:

 • Doanh thu mỗi năm tăng từ 20% đến 25%.
 • Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng mới và khách hàng tiềm năng có liên quan đến dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng của công ty:
  Tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn đạt 100% công suất thiết kế. Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, dịch vụ khách hàng với mục tiêu đạt trên 95% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ của công ty.
 • Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Công ty: Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định để quản trị điều hành Công ty một cách hiệu quả. Áp dụng Chương trình Quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành tích CB-CNV nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị và công tác dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, dịch vụ khách hàng.