Van một chiều lò xo

Van một chiều lò xo
Van một chiều lò xo
Van một chiều lò xo
Van một chiều lò xo
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
SCVX
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN300
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS EN 1074-3
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Hệ Thống Nước