Van báo động

Van báo động
Van báo động
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
ALVX
Kích Thước
Size Range
DN65- DN80- DN100- DN125- DN150- DN200- DN250
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
FLANGE
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow